Containertyper

Oppkjøpsentralen leverer containere til de fleste formål. Vi håndterer avfall av alle slag og har containertyper i størrelser som passer husholdninger og næringsliv/offentlig sektor.

Vi tar avfall på alvor og kan garantere deg at avfallet ditt blir hentet i tide og håndtert på beste måte og i henhold til myndighetenes krav. Dette kaller vi vår «avfallsgaranti» og oppfyller vi ikke dette betaler du ingenting for transporten.

 

Noen av våre containertyper er:

10 m3  åpen           Den mest vanlige «husholdningscontaineren». Med denne transporterer vi alt fra avfall, hageavfall, stein, grus, jord.

10 m3  lukket          Egner seg til avfall eller andre typer masse som man ønsker å ha under tak/innelåst

7 m3                         Svært solid container, ofte brukt til steinmasser og tunge metaller.

Flak                           Denne er åpen bak og brukes ofte til å kjøre anleggsmaskiner. Stein og annen masse er denne også ypperlig til.

22 m3                       Stor container. Egner seg til store avfall

30 m3                       Høy Container. Egner seg for store rivejobber som hus, næringsbygg etc.

 

Vi har også en stor "industri" flytebrygge som kan gjøre oppdrag på vann (flytte materialer til hytter etc.).

 

 

 

 

 

Lukket container

 

Flak

Flytebrygge

 

Typiske oppdrag er rydding etter riving etc: