Resirkulering

Resirkulering/gjenvinning

Resirkulering er å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer eller ressurser.

Ved resirkulering hindrer man avfallet fra å hope seg opp på søppelfyllinger eller å bli brent. På den måten kan man redusere utvinning av råvarer fra naturen. Det resirkulerte materialet er dessuten en ressurs som kan utnyttes.

Metaller som blant annet stål og aluminium er i prinsippet en begrenset ressurs, men så lenge de resirkuleres kan man kalle dem fornybar ressurs. Og i tillegg krever resirkulering mindre energi enn det å ta ut og bearbeide alle stoffer fra grunnen av.

Blant materialer som ofte blir resirkulert finner vi glass, papir, drikkekartong, stål, aluminium, tekstiler, plast og avløpsvann.

 

Oppkjøpsentralen streber etter å holde en miljøvennlig profil. Vi anbefaler alle våre kunder til å sortere sitt avfall. Vi passer deretter på at dette blir levert til riktig sted.

Om du som kunde klarer å dele din container i to, f.eks. treverk i bunn og papp på toppen, så har vi sammen hjulpet miljøet. 

"Alle monner drar!"