Containere

Oppkjøpsentralen leverer containere til de fleste formål. Vi håndterer avfall av alle slag og har containertyper i størrelser som passer husholdninger og næringsliv/offentlig sektor.

Vi tar avfall på alvor og kan garantere deg at avfallet ditt blir hentet i tide og håndtert på beste måte og i henhold til myndighetenes krav. Dette kaller vi vår «avfallsgaranti».

 

VIKTIG INFORMASJON

Det er IKKE tillatt å levere følgende avfall BLANDET med annet avfall:

Sorte søppelsekker er ikke lov. Sekken må være gjennomsiktig.

EE-avfall: Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy.
Gips: Kan kastes i restavfallet, men det blir da en egen avfallskode som er noe dyrere enn vanlig restavfall.
Eksplosivt avfall: Eks.trykkbeholdere, brannslukkere
Våtorganisk avfall: Eks.matavfall og frityrolje.
Farlig avfall: Eks. maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, dekk, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer.

Har du avfall av de nevnte typer, ta kontakt med oss, og vi vil bistå med veiledning og tilpasning av løsning.
Med henvisning til norske lover og våre konsesjoner, kan de nevnte avfallstyper ikke leveres blandet med annet avfall. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyr iht. gjeldende satser.

 

Noen av våre containertyper er:

8 m3 lukket

10 m3 åpen

6 m3 flak

35 m3 container

22 m3 container

1000l sekk

Kan brukes til gips, e-avfall eller annet type avfall.

SWL 1500 kg, 220x95x90cm, åpen topp, flat bunn, løfteløkker 75cm.